AYNA Klinik Psikoloji Dergisi
Kapak Resmi
47

Journal Contact

Journal phone:
Journal email:
Journal postage adress:

About Journal

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, araştırmacı ve uygulamacılara Klinik Psikolojinin teorik ve uygulamalı alanları hakkında kapsamlı bilgiler sunan süreli bir yayındır. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi'nin temel misyonu, ülkemizdeki psikoloji temelli literatürü zenginleştirmek, doğrudan veya disiplinlerarası bir bakış açısıyla Klinik Psikoloji konularına yönelik bilgi düzeyini ilerletmek ve büyütmektir. Bu yolculukta geniş bir perspektiften bakarak, ülkemizde yürütülen Klinik Psikoloji uygulama ve değerlendirmelerine destek sağlayacak çalışmaların kalitesini ve paylaşımını arttırmayı hedeflemektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla AYNA Klinik Psikoloji Dergisi'ne, psikoloji alan yazınını barındıran ve klinik çalışma ve uygulamalara dair tartışma ve/veya öneriler sunan, klinik psikoloji başta olmak üzere, psikolojinin diğer alt alanlarından ve sosyal bilimlerden gelen özgün yazılar kabul edilmektedir. Bu yazılara ilişkin herhangi bir yöntem ve metodoloji kısıtlaması bulunmamakta, nitel ve nicel yöntemlerle yürütülmüş çalışmalara yer verilmektedir. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi'nde kuramsal derleme (tercihen vaka çalışması ile desteklenmiş), araştırma makalesi (niceliksel veya niteliksel araştırma yöntemleri ile yürütülmüş), eser incelemesi (film, kitap, müzik, tiyatro vb.) ve vaka sunumu türlerinde çalışmalara yer verilmektedir. 

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, çift-kör hakemli bir dergidir ve yılda 3 sayı (şubat, haziran, ekim) olarak yayınlanmaktadır. Kimi zaman derginin çalışma amaçlarına ve içeriğine uygun olarak özel sayıya da yer verilir. 

Editor Board

Tülin Gençöz;tgencoz@metu.edu.tr ;

Journal Information
  • ISSN: 2148-4376
  • e-ISSN: 2148-4376
  • Period: 3 issues per year
  • Start: 2014
  • Publisher: Orta Doğu Teknik üniversitesi
  • Country: Kiribati
Abstracted / Indexed in

No iimformation yet...