Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research
Kapak Resmi
125

Journal Contact

Journal phone:
Journal email:
Journal postage adress:

About Journal

Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research dergisi gastronomi ve seyahat alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan özgün bilimsel çalışmaları araştırmacılar ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlayan Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURAM) tarafından çıkartılan bilimsel bir dergidir. Gastroia, uluslararası bir dergi olup yılda iki defa olmak üzere elektronik-online olarak yayımlanacaktır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Tüm makalelerde İngilizce özetin bulundurulması zorunludur. Dergi, gastronomi ve seyahate ilişkin olarak yeni eğilimler ve gelişmelere yönelik araştırma ve uygulama makalelerine öncelik verir.

Editor Board

Oğuz Taşpınar;oguztaspinar@comu.edu.tr ;

Journal Information
  • ISSN: 2602-4144
  • e-ISSN: 2602-4144
  • Period: 2 issues per year
  • Start: 2017
  • Publisher: Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURAM)
  • Country: Kyrgyzstan
Abstracted / Indexed in

No iimformation yet...