Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)
Kapak Resmi
129

Journal Contact

Journal phone:
Journal email:
Journal postage adress:

About Journal

Dergimiz, Kilis 7 Aralık üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi tarafından 2009 yılından itibaren her yıl Mayıs ve Kasım  aylarında olmak üzere yılda en az 2  kez yayımlanan hakemli, bilimsel  bir dergidir. 

Dergide;  iktisadi ve idari bilimlerin temel alanlarında (İktisat, İşletme, Siyaset  Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi) uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.


Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin temel amacı; iktisadi ve idari bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak ve bu alandaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

 

İndeksler: Dergimiz, TUBİTAK-ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (2017'den beri), IndexCopernicus, Cabell's International, International Scientific Indexing (ISI), CiteFactor, BASE, Advanced Science Index, JIFACTOR, DAIJ, OAJI, Scientific Indexing Services (SIS), Research Bible, InfoBase Index, Electronik Journals Library, ESJI, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi (TEI), ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, Acarindex veritabanlarında taranmaktadır.

---------------------------------------------------------------------------------------

DOI CrossRef

DOI: 10.20990/kilisiibfakademik

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Editor Board

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Vahit EREN;iibfdergi@kilis.edu.tr ; Kilis 7 Aralık üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 79000, KİLİS / TüRKİYE
(Kilis 7 Aralık University, Economics and Administrative Sciences, 79000, Kilis/TURKEY)

Journal Information
  • ISSN: 1309-3762
  • e-ISSN: 2149-1585
  • Period: 2 issues per year
  • Start: 2009
  • Publisher: Kilis 7 Aralık üniversitesi
  • Country: Guatemala
Abstracted / Indexed in

No iimformation yet...