International Journal of Sport Culture and Science
Kapak Resmi
98

Journal Contact

Journal phone:
Journal email:
Journal postage adress:

About Journal

IntJSCS, 4 ayda bir olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanan bilimsel hakemli bir dergi olup, başta kültür ve spor bilimleri olmak üzere sosyal bilimlerin bütün alanlarına açık olarak yayın yapmaktadır.

Uluslararası bilgi paylaşımını esas alan dergi, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmakta ve yazarlarına değerlendirme sonuçlarını en kısa sürede tamamlama konusunda garanti sağlamaktadır. Dergi yazarlarından herhangi bir üCRET talep etmemektedir. 

Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği tarafından ilk sayısı Eylül 2013'te yayımlanmış olan dergi, kısa geçmişine rağmen uluslararası kurum ve kişilerden destek almayı başarmış; ve kısa sürede Index Copernicus, CrossRef, DOAJ, J-Gate, Google Scholar, Research Bible, DRJI, Journal Index, Mendeley, Open Access Journals, Academic Keys, Scientific Indexing Services, ASOS, İSAM, SOBIAD, Arastirmax gibi önemli indeksler tarafından taranmaya başlamış ve uluslararası saygın birçok indeks tarafından da değerlendirilmeye alınmıştır.

Editor Board

Mutlu Türkmen;turkmenm@yahoo.com ; Ulus İshani A Blok No: 917 Ulus ANKARA TURKEY

Journal Information
  • ISSN: 2148-1148
  • e-ISSN: 2148-1148
  • Period: 4 issues per year
  • Start: 2013
  • Publisher: Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği
  • Country: Guyana
Abstracted / Indexed in

No iimformation yet...