Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi ve Gelişimi Dergisi
Kapak Resmi
42

Journal Contact

Journal phone:
Journal email:
Journal postage adress:

About Journal

Değerli Okurlar,

Erken çocuklukta eğitim, çocuk gelişimi ve eğitiminde çok önemli bir konuma sahiptir ve her geçen gün önemi artmaktadır. Bu dönemde kazanılan becerilerin ve kazanımların ileriki yaşam için temel oluşturması nedeniyle de yoğun şekilde bilimsel çalışmaların yapıldığı ve paylaşıldığı bir alan olma özelliğini de sürdürmektedir. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi ve Gelişimi Dergisi (IJECED), bu alan ile ilgili dergi sayısının az olması sebebiyle büyük bir boşluğu doldurarak erken çocukluk eğitimi ve gelişimi ile ilgili araştırma bulgularını yayınlayarak uluslararası tartışmalara da katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin ilk sayısı 2018 Bahar döneminde yayınlanacaktır.

Yürürlükteki yasalara göre dergideki yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak yazar(lar) a aittir. Dergide bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Bu durum, bu vesileyle ilgili tüm taraflara bildirilmiş sayılır. 

Editor Board

Arş.Gör. Samet EKİN;ekinsamet@gmail.com ;

Journal Information
  • ISSN:
  • e-ISSN:
  • Period: 2 issues per year
  • Start: 2018
  • Publisher: Hatice Kurt Ekin
  • Country: Oman
Abstracted / Indexed in

No iimformation yet...