Ahi Evran üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
51

Journal Contact

Journal phone:
Journal email:
Journal postage adress:

About Journal

Ahi Evran üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (AEüİİBFD), yılda iki defa yayımlanan, uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, AEüİİBFD bütün yayın haklarına sahip olur. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanan yazılardaki düşünceler yazara ait olup, hukuken ve bilim etiği açısından sorumluluk tamamen yazara aittir. Gönderilen makaleler, öncelikle Editör kontrolünden geçer. Editörün uygun görmediği makaleler reddedilebilir. Editörün uygun bulduğu makaleler hakem kuruluna gönderilir. Hakem Kurulunun değerlendirmesinden sonra yayın sürecine alınır. Gönderilen makaleler, yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazıları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.

Editor Board

Erman AKILLI;ermanakilli@ahievran.edu.tr ;

Journal Information
  • ISSN: 2618-6217
  • e-ISSN: 2618-6217
  • Period: 2 issues per year
  • Start: 2017
  • Publisher: Ahi Evran üniversitesi
  • Country: Cameroon
Abstracted / Indexed in

No iimformation yet...