Tarih ve Gelecek Dergisi
Kapak Resmi
71

Journal Contact

Journal phone:
Journal email:
Journal postage adress:

About Journal

Hakkında

Tarih ve Gelecek Dergisi, 2015 yılında yayın hayatına başlamış olup Tarih, Sanat Tarihi, Arkeoloji, alanlarında özgün çalışmaların yayınlanmasına yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir dergidir. Tarih ve Gelecek Dergisi, uluslararası hakemli bir dergidir. Açık Erişim Politikası'nı benimseyen dergimiz, gönderilen eserlerin değerlendirmesinde Kör Hakemlik sistemini kullanmaktadır. Yayın sürecinin hiç bir aşmasında eser sahibinden ücret talep etmeyen dergimiz yayınladığı eserlere doi numarası atama yetkisine sahiptir. 3. yılına giren Tarih ve Gelecek Dergisi her yıl 3 sayı (Aralık, Nisan ve Ağustos) yayınlayarak yayın hayatını sürdürmektedir. Dergimizi tarayan indekslerin sayısı her geçen gün artmakla birlikte dergimiz her sayısında kalitesini bir adım öteye taşımaya çalışarak Impact Factor'ünü artırmayı hedeflemektedir. Dergimize gönderilen eserler intihal programından geçirilerek olası intihallerin önüne geçilmesine önem verilmektedir. Alanında uzman 3 hakeme gönderilen eserlerin her birini en az 2 hakemin Olur'u ile yayınlayan dergimiz alanına katkı yapabilecek özgün eserlerin tercih edilmesine özen göstermektedir. Tarih ve Gelecek Dergisi an itibariyle E- DERGİ şeklinde yayınlanmaktadır.

Amaç 

Tarih ve Gelecek dergisinin amacı Tarih alanında özgün eserlerin akademik bir süzgeçten geçirildikten sonra yayınlanması için çaba sarf etmektir. 

Kapsam

Tarih ve Gelecek dergisi kapsam olarak geniş ölçekte Tarih dar ölçekte ise Arkeoloji, Sanat Tarihi, Dinler Tarihi, Yerel Tarih, Sözlü Tarih alanlarını kapsamaktadır.

Yayın Sıklığı

Dergimiz Aralık, Nisan ve Ağustos olmak üzere yılda üç sayı yayınlamakla beraber yayın kurulu uygun gördüğü taktirde belli bir konuda belirsiz bir zaman diliminde özel sayı da çıkarabilmektedir.

Yayın Dili

Dergimiz Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış eserleri kabul etmektedir.

Yayın Süreci

Dergimize başvuran eserler, Ön kontrol, Yazım Kontrolü, İntihal Denetimi, Akademik Ön kontrol aşamalarından geçtikten sonra eser intihal raporu ile birlikte alanında uzman iki hakeme atanır. Kör hakemlik sistemini benimsemiş olan dergimiz, hakemlerin yazarı ve yazarında hakemleri tanımaması, nesnel bir değerlendirmenin yapılabilmesi için elinden geleni yapar. İki Hakemin olumlu cevabını alan eser, editörün uygun görmesi halinde yayınlanacak sayının mizanpaj bölümününe alınır. Hakemlerden biri olumlu ve diğeri olumsuz ise eser üçüncü bir hakeme gönderilir bu son hakemin kararına göre esere atanmış olan editör hareket eder. 

Atıf stili

Dergimiz CMS denilen klasik dipnot sistemini kabul etmektedir.

İntihal

Tarih ve Gelecek dergisi, başvurulan tüm eserleri Turnitin intihal programından geçirir ve editör kurulunun belirlediği benzerlik endeksine göre eserleri red ve kabul edebilme yetkisine sahiptir. Genelde bu oran kaynakça dahil %25'tir.

Eserin dili

Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Açık Erişim

Tarih ve Gelecek Dergisi, açık erşim özelliğine sahiptir ve yayınladığı her eserin online olarak herkesin ulaşımına açık olup hiç bir hizmet için hiçbir ücret istememektedir. 

Makale ücreti

Tarih ve Gelecek Dergisi, yayınladığı hiç bir eserin yazarından herhangi bir nedenle veya hizmet karşılığı olarak ücret talep etmemiş olup bütün masraf kalemlerini Tübitak karşılamaktadır. Diğer mizanpaj, web düzenlemesi gibi zaman gerektiren işlemleri gönüllü olarak yapılmaktadır. Bu nedenle dergimize müracaat eden yazarlardan eserin hiç bir aşamasında ücret talep etmemekteyiz.

Doi Numarası

Dergimiz doi numarası vermektedir.

Eserin Orjinalliği

Dergimize gönderilen eserler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve halihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır. 

Telif Hakkı

Dergimizde yayınlanan eserlerin telif hakları yazarlarına aittir, bu hakların korunmasında dergimiz elinden geleni yapar. Dergimize müracaat eden eserlere telif hakkı ödenmez. 

Hakem Değerlendirme Sistemi

Dergimize müracaat eden eserler ilk önce ön değerlendirme sürecine alınır. Bu aşamada eserin yazarını gizleme sürecinden sonra eserin intihal testi yapılarak önceden belirlenen oranın altında benzerlik endeksine sahipse eser ön değerlendirmeye alınarak 3 tarih akademisyeni tarafından değerlendirilir. Eğer eser belirlenen oranın çok fazla üzerinde bir benzerlik endeksine sahipse eser red edilir. Eser hakem değerlendirmesine gönderilemeden önce yayınlanma potansiyeline sahip olup olmadığı oy birliğiyle tespit edilir. Oylamada iki akademisyenin kararı bağlayıcıdır. Sonrasında eser olumlu rapor alırsa alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakemler eserin kim tarafından kaleme alındığını bilemez. Değerlendirme sürecinde iki hakemden yayınlanabilir raporu alındıktan sonra eser mizanpaja alınır. Hakemler bir bir olursa eser üçüncü hakeme gönderilerek değerlendirmesi yapılır üçüncü hakemin kararı bağlayıcıdır.  

Eseri Geri Çekme

Yazar, başvuru sonrasında eserini yayınlanmadan önce herhangi bir aşamada geri çekme özgürlüğüne sahiptir. Fakat dergi sayısının yayınlanmasından sonra yazar eserini geri çekme özgürlüğüne sahip değildir.

Hukuki Sorumluk

Dergimiz Tarih ve Gelecek'te yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

Dergiye gönderilebilecek eser türleri

Makale, çeviri ve kitap tanıtımı türünde olmalıdır. Dergimize gönderilen çeviri yazılar için, makale sahibinin yayın izni ve orijinal metin gereklidir.

Akademik Teşvik Yönetmeliğine Uygunluğu

Dergimiz 4. yılındadır.


Editor Board

Yrd.Doç.Dr. Celal Öney;tarihgelecek@gmail.com ; Muş Alparslan üniversitesi

Journal Information
  • ISSN: 2458-7672
  • e-ISSN: 2458-7672
  • Period: 3 issues per year
  • Start: 2015
  • Publisher: Celal ÖNEY
  • Country: Paraguay
Abstracted / Indexed in

No iimformation yet...