Nüsha
Kapak Resmi
104

Journal Contact

Journal phone:
Journal email:
Journal postage adress:

About Journal

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, şarkiyat (dil, edebiyat, edebiyat tarihi, kültür) alanında, yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli uluslararası bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, Arapça, Farsça, Urduca ve İngilizcedir. Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi'nde yayımlanacak olan makalelere DOI (Dijital Object Identifier) numarası atanacaktır.

Yayın Kurulu

        Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (Ankara üniversitesi)

        Prof. Dr. Derya Örs ( Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçisi)

        Prof. Dr. Musa Yıldız (Hoca Ahmet Yesevi üniversitesi)

        Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu (Ankara Yıldırım Beyazıt üniversitesi)

      

Editörler

Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (Ankara üniversitesi)

Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu (Ankara Yıldırım Beyazıt üniversitesi)

Doç. Dr. Osman Düzgün (Ankara Yıldırım Beyazıt üniversitesi)

Dr. Öğr. üyesi Fatma Kopuz Çetinkaya (Ankara Yıldırım Beyazıt üniversitesi)


Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Gökhan Çetinkaya (Kırıkkale üniversitesi)

Yer Aldığı İndeksler ve Veritabanları

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, TüBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT)  ve Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaktadır.


Editor Board

Muhammet Hekimoğlu;muhammethekimoglu@hotmail.com ;

Journal Information
  • ISSN: 1303-0752
  • e-ISSN: 1303-0752
  • Period: 2 issues per year
  • Start: 2001
  • Publisher: Oku Anonim Şirketi
  • Country: Northern Mariana Islands
Abstracted / Indexed in

No iimformation yet...