İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi
Kapak Resmi
108

Journal Contact

Journal phone:
Journal email:
Journal postage adress:

About Journal

Dergide çeşitli konularda özgün Türkçe ve İngilizce  makaleler yayımlanır. Derginin yayın konularını Yönetim Organizasyon, Muhasebe Finansman, üretim Yönetimi, Sayısal Yöntemler, Pazarlama, Uluslararası İktisat, Politik İktisat, Turizmdir. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi yılda dört kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimizin çeşitli üniversitelere mensup öğretim üyelerinden oluşan bir “hakem kurulu” mevcuttur. Editörlüğümüze gelen makaleler, bir ön incelemeden sonra hakem ve danışmanlar grubu içinden konunun uzmanı olan iki, gerektiğinde (Hakem görüşünün birisinin olumlu diğerinin olumsuz olduğu durumlarda) üçüncü hakemin değerlendirmesinden geçmekte ve en az iki hakemin onayını alan makaleler yayına kabul edilmektedir. Dergi çift kör hakem değerlendirme sistemini kullanmaktadır.

Yayınlanması için gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayın için gönderilmemiş olmalıdır. Dergi online çalışmakta olup makalelerin değerlendirme süreci en fazla 2 ay sürmektedir. İki hakem onayından geçmiş makaleler derginin web sayfasında, ilgili yayın dönemi içinde, sırayla  yayınlanmaktadır. Yayına kabul gerçekleştiği andan itibaren yazarın isteği söz konusu ise editörce imzalanmış bir kabul belgesi gönderilmektedir.

Editor Board

ilhan ÖZTüRK;editor@isletmeiktisat.com ;

Journal Information
  • ISSN: 2147-804X
  • e-ISSN: 2147-804X
  • Period: 4 issues per year
  • Start: 2013
  • Publisher: İlhan ÖZTüRK
  • Country: Serbia
Abstracted / Indexed in

No iimformation yet...