MİLEL VE NİHAL: İNANÇ, KüLTüR VE MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Kapak Resmi
136

Journal Contact

Journal phone:
Journal email:
Journal postage adress:

About Journal

Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, farklı geleneklere ait düşünce, öğreti ve inanç esaslarını inceleyen, kültürel yapıların kökeninde yer alan mitolojik anlatıları araştıran din, inanç, kültür, tarih, medeniyet araştırmaları dergisidir. Dergimiz XI. yüzyıldan itibaren İslam bilim tarihinde etkisini göstermiş olan milel ve nihal geleneği ile sembolik bir ilişki kurmuştur. Milel ve nihal geleneği, İslam bilginleri tarafından farklı dini geleneklerin doğru anlaşılması için geliştirilen bir araştırma metodunu ve bu çerçevede oluşturulmuş bilimsel müktesebi ifade etmektedir. Modern din araştırmalarında bu metot objektif ve deskriptif bir yaklaşım olarak nitelenmektedir. 

Milel ve Nihal dergisi, kendisine misyon edindiği İslam bilim geleneğindeki bu metodolojik yaklaşımı yayın hayatına başladığı günden beri sürdürmektedir. Bu bağlamda din araştırmalarına dair pek çok araştırma ve makaleye sayfalarında yer vermiştir. Başta dinler tarihi olmak üzere dini sosyal bilim olarak nitelenen din sosyolojisi, din psikolojisi, din felsefesi, din antropolojisi ve din eğitimine dair pek çok alanda üretilen makaleler için bir yayın merkezi haline gelmiştir. 

Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan dergimiz din araştırmaları alanında disiplinler arası bir periyodik özelliğine sahip olarak başta dinler tarihi alanı olmak üzere bütün dini sosyal bilim alanlarında yapılan çalışmaları değerlendirmektedir.

Editor Board

Hakan Olgun;olgunhakan34@gmail.com ; Milel ve Nihal Derneği, Fevzipaşa Cad., Şehit Mehmet Sarper Alus Sk., No: 4/3, Fatih-İstanbul

Journal Information
  • ISSN: 1304-5482
  • e-ISSN: 2564-6478
  • Period: 2 issues per year
  • Start: 2003
  • Publisher: Disiplinlerarası Eğitim ve Araştırma Derneği
  • Country: Netherlands Antilles
Abstracted / Indexed in

No iimformation yet...