FORESTIST
Kapak Resmi
172

Journal Contact

Journal phone:
Journal email:
Journal postage adress:

About Journal

FORESTIST dergisine,  https://mc04.manuscriptcentral.com/forestist  linkinden makale gönderimi yapılmaktadır.

GENEL BİLGİ VE TARİHÇE

İstanbul üniversitesi - Cerrahpaşa Orman Fakültesi tarafından, 1951 yılından itibaren düzenli olarak yayınlanan, 1998 yılında ulusal hakemli dergi ve 2010 yılından itibaren ise uluslararası hakemli dergi olan "FORESTIST" "Eski adıyla İstanbul üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University - (JFFIU)" ormancılık bilimleri ve bağlantılı disiplinler alanında sağlanan gelişmeleri ve araştırmaları uluslararası alanda araştırmacı, eğitimci ve uygulamacıların bilgisine sunan uluslararası hakemli bir dergidir. 69 yıllık yayın geçmişiyle Türkiye'deki en köklü ormancılık yayını ünvanına sahiptir.

1951-2009 yılları arasında Seri A ve Seri B şeklinde yayınlanan dergimiz, gerçekleştirilen yeniden yapılanma çalışmaları sonrasında A ve B serileri birleştirilerek 2010 yılından itibaren tek dergi olarak yayınlanmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren yayınlanan sayılarımızda dergimizin Türkçe adında herhangi bir değişiklik yapılmayarak "İstanbul üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi" olarak korunmuştur. Dergimizin 1951-2009 yılları arasında kullandığı "Review of the Faculty of Forestry University of Istanbul" İngilizce adı değiştirilerek "Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University" olarak belirlenmiştir. 2010 yılında gerçekleştirilen bu çalışmalar sonrasında, ISSN Türkiye Ajansı'na 05 Şubat 2010 ve 18 Şubat 2010 tarihlerinde yapılan başvurular ile ISSN 0535-8418 ve e-ISSN 1309-6257 numaraları dergimize verilmiştir.

"İstanbul üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University - (JFFIU)" dergisinin adı 01 Ocak 2018'den itibaren "FORESTIST" olarak değiştirilmiştir.

2014 yılında dergimiz yeni yayın kurulu ve editörler kurulu ile güncel halini almıştır.

"FORESTIST", İstanbul üniversitesi - Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nin resmi dergisi olup, ormancılık, odun bilimi ve teknolojisi ve peyzaj mimarlığı ile ilgili çeşitli konularda bilgi alışverişi için ulusal ve uluslararası düzeyde bir forum temin etmeye amaçlamaktadır.

2014 yılından itibaren dergimiz kapsamında yayınlanan tüm makalelere DOI numarası (Digital Object Identifier - Sayısal Nesne Tanımlayıcı) ve CrossRef verilmektedir.

2016 yılından itibaren, dergimizde yayınlanan tüm makalelere QR kodu (Quick Responce Code - Kare Kod) verilmektedir.

ISI Thomson Reuters (Clarivate Analytics) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dergimiz 19 Eylül 2017 tarihinden itibaren SCI-Exp (Science Citation Index Expanded)’de indekslenmenin ilk basamağı olan ESCI (Emerging Sources Citation Index)’de indekslenmek üzere kabul edilmiştir. 

"FORESTIST dergisi (eski adıyla İstanbul üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi)" şu anda Web of Science- ESCI Emerging Sources Citation Index veritabanında Ocak 2016, 66(1) sayısından itibaren taranmaktadır.

KISALTILMIŞ DERGİ ADI: FORESTIST ( eski adıyla J FAC FOR ISTANBUL U )

KAYITLI CROSSREF DERGİ ADI: FORESTIST ( eski adıyla İstanbul üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi / J FAC FOR ISTANBUL U )

FORESTIST İÇİN GOOGLE AKADEMİK ATIF ANALİZİ  (2018 yılından itibaren): https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=GyoJ52gAAAAJ&view_op=list_works

JFFIU İÇİN GOOGLE AKADEMİK  ATIF ANALİZİ (1951-2017): https://scholar.google.com.tr/citations?user=UWERLGgAAAAJ&hl=tr


YAYIN PERİYODU

"FORESTIST" dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.


MAKALE DEÄžERLENDİRME SüRECİ

"FORESTIST" dergisine gönderilen tüm makalelerin ön değerlendirmesi 5 gün içerisinde Editör ve Yayın Kurulu tarafından yapılır. Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya dergimiz yazım kuralı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmaz veya değiştirilmesi için bazı değişiklikler istenebilir. Bu aşamada, hiçbir makale, olumlu hakem raporu olmadan editör tarafından yayına kabul edilemez. Ön değerlendirmeyi geçen makalelerin hakem değerlendirme sürecinin en fazla 60 gün içerisinde tamamlanması ve en kısa sürede elektronik baskısının online olarak dergi web sitesinde yayınlanması amaçlanmaktadır.

01 Ocak 2015 tarihinden itibaren, dergimize gönderilen tüm makalelerin özgünlüğünün tespit edilmesi amacıyla iThenticate (İntihali Engelleme) Yazılımı'nda tarama hizmeti kullanılmaktadır. iThenticate yazılımı aracılığı ile web üzerinde ve diğer kaynaklar üzerinde yayınlanmış makale ve dökümanlar arasında makale özgünlük kontrolu yapılmaktadır. Yazarlar, http://www.ithenticate.com web adresini ziyaret ederek makalelerini dergimize göndermeden önce özgünlük kontrolu yapabilirler.

ithenticate2.jpg


AMAÇ VE KAPSAM

FORESTIST dergisi, bağımsız, tarafsız ve çift taraflı kör hakem değerlendirme ilkelerine uygun olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel, açık erişim bir dergidir. FORESTIST dergisi, İstanbul üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nin resmi yayın organıdır ve 1951'den beri yayına devam etmektedir. FORESTIST dergisi, Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez yayınlanmakta olup, ve derginin yayın dili İngilizce'dir.

FORESTIST dergisi, ormancılığın her alanında en yüksek bilimsel düzeyde yazılar yayınlayarak literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergimiz, etik kurallara uygun olarak hazırlanan orijinal makaleleri, incelemeleri ve kısa notları yayınlamaktadır.

FORESTIST dergisi, sınırlı olmamakla birlikte orman, ormancılık, orman endüstrisi, peyzaj ve çevre konularında yayın yapmaktadır. Derginin hedef kitlesi, ormancılık disiplinleriyle ilgilenen ve çalışan uzmanlar ve profesyonelleri içermektedir.

Derginin yayın ve yayın süreçleri, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi (ICMJE), Dünya Tıp Editörleri Birliği (WAME), Bilim Editörleri Konseyi (CSE), Yayın Etiği Komitesi (COPE) kurallarına uygun olarak şekillenmektedir.), Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) ve Ulusal Bilgi Standartları Örgütü (NISO). Dergi, Bilimsel Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkelerine uygundur (doaj.org/bestpractice).

FORESTIST dergisi şu anda Web of Science-Emerging Sources Citation Index, DOAJ, CABI, TüBİTAK ULAKBİM TR Dizin ve Gale'de indekslenmektedir.

Derginin tüm masrafları İstanbul üniversitesi - Cerrahpaşa Orman Fakültesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayınlama işlemleri ücretsizdir. Değerlendirme ve yayın sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez. Tüm makaleler, http://dergipark.gov.tr/forestist adresinde bulunan çevrimiçi başvuru sistemi aracılığıyla sunulmalıdır. Derginin ilkeleri, teknik bilgileri ve gerekli formları derginin web sayfasında bulabilirsiniz.

Dergide yayınlanan yazılarda yer alan ifadeler veya görüşler, İstanbul üniversitesi - Cerrahpaşa Orman Fakültesi, editörler, yayın kurulu ve / veya yayıncının görüşlerini değil, yazarın görüşlerini yansıtır. Editörler, editörler kurulu ve yayıncı, bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya sorumluluk kabul etmemektedir. Yayınlanan tüm içeriğe çevrimiçi olarak ücretsiz olarak http://dergipark.gov.tr/forestist adresinden ulaşılabilir ve derginin basılı kopyaları ücretsiz olarak dağıtılır. İstanbul üniversitesi - Cerrahpaşa Orman Fakültesi, dergide yayınlanan tüm içeriğin uluslararası telif hakkına sahiptir.

  

EDITOR IN CHIEF

Murat Demir

İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Forestry, İstanbul,

Turkey (mdemir@istanbul.edu.tr)
ORCID ID: 0000-0003-0041-5970

ASSOCIATE EDITORS

Ender Makineci

İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Forestry, İstanbul,

Turkey (emak@istanbul.edu.tr)

ORCID ID: 0000-0003-3396-3279


Run-Cang Sun

College of Materials Science and Technology, Director, Beijing

Key Laboratory of Lignocellulosic Chemistry, Beijing Forestry

University, Beijing South China University of Technology,

Guangzhou, China (rcsun3@bjfu.edu.cn)


Martin A. Hubbe

North Carolina State University, Department of Forest

Biomaterials, Unıted States (hubbe@ncsu.edu)


Raphael Thomas Klumpp

University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU),

Department of Forest- and Soil Sciences, Institute of

Silviculture, Vienna, Austria

Ignacio J. Diaz-Maroto Hidalgo

University of Santiago de Compotela, Spain

EDITORIAL BOARD


Abdullah Emin Akay

Bursa Technical University, Faculty of Forestry, Bursa, Turkey (abdullah.akay@btu.edu.tr)

ORCID ID: 0000-0001-6558-9029


ünal Akkemik

İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Forest Botany

Department, İstanbul, Turkey (uakkemik@istanbul.edu.tr)

ORCID ID: 0000-0003-2099-5589


M. Hakkı Alma

Rector, Iğdır University, Iğdır, Turkey (mhakki.alma@igdir.edu.tr)


Kazuhiro Aruga

Utsunomiya University, Faculty of Agriculture, Department of

Forest Science, Japan (aruga@cc.utsunomiya-u.ac.jp)


Nadir Ayrılmış

Department of Wood Mechanics and Technology, İstanbul

University-Cerrahpaşa, Faculty of Forestry, İstanbul, Turkey (nadiray@istanbul.edu.tr)

ORCID ID: 0000-0002-9991-4800


Kevin Boston

Department of Forest Engineering, Resource Management, Oregon

State University, College of Forestry, United States of America (kevin.boston@oregonstate.edu)


Zeki Candan

Department of Forest Products Engineering, Faculty of

Forestry, İstanbul University-Cerrahpaşa, İstanbul, Turkey (zekic@istanbul.edu.tr)


Ignacio J. Diaz-Maroto Hidalgo

University of Santiago de Compotela, Spain (ignacio.diazmaroto@usc.es)

ORCID ID: 0000-0003-0552-480X


Jürgen Huss

Albert- Ludwigs- üniversität, Waldbau Institut, Standort und

Vegetationkunde, Freiburg, Deutschland, Germany


S. Nami Kartal

İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Forestry, İstanbul,

Turkey (snkartal@istanbul.edu.tr)


Lee Woo-Kyun

Division of Environmental Science and Ecological

Engineering, College of Life and Environmental Sciences,

Korea University in Seoul, Republic of Korea (leewk@korea.ac.kr)


Ender Makineci

İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Forestry, İstanbul,

Turkey (emak@istanbul.edu.tr)


Marc Palahi

European Forest Institute, Spain (marc.palahi@efi.int)


Neil Pederson

Harvard Forest, Harvard University, United States of America (neilpederson@fas.harvard.edu)

ORCID ID: 0000-0003-3830-263X


Tibor Pentek

University of Zagreb, Faculty of Forestry, Croatia (tpentek@sumfak.hr)


Yowhan Son

Division of Environmental Science and Ecological

Engineering, Korea University, Republic of Korea (yson@korea.ac.kr)

ORCID ID: 0000-0001-5621-9894


Yafang Yin

Chinese Academy of Forestry, Research Institute of Wood

Industry, Deputy of IUFRO Unit 5.06.00 Properties and

utilization of plantation wood, Beijing, China (yafang@caf.ac.cn)

ORCID ID: 0000-0001-9031-9928


Tetsuhiko Yoshimura

Shimane University Faculty of Life and Environmental

Science, Japan (t_yoshimura@life.shimane-u.ac.jp)


EDITORIAL STAFF

Mustafa Akgül

İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Forestry, İstanbul,

Turkey (makgul@istanbul.edu.tr)


Selim Bayraktar

İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Forestry, İstanbul,

Turkey


Süleyman Çoban

İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Forestry, İstanbul,

Turkey (scoban@istanbul.edu.tr)


Hüseyin Tuncay Güner

İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Forestry, İstanbul,

Turkey (tuncay.guner@istanbul.edu.tr)


Fatma Diğdem Tuncer

İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Forestry, İstanbul,

Turkey (digdem.kangaloglu@istanbul.edu.tr)


Hüseyin Yurtseven

İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Forestry, İstanbul,

Turkey (huseyiny@istanbul.edu.tr)


LANGUAGE EDITORS (ENGLISH)

Hamit Ayberk

İstanbul University - Cerrahpaşa, Faculty of Forestry, İstanbul,

Turkey


Dorian Gordon Bates

İstanbul University - Cerrahpaşa, İstanbul, Turkey


Seda Erdinler

İstanbul University - Cerrahpaşa, Faculty of Forestry, İstanbul,

Turkey


Alan James Newson

İstanbul University - Cerrahpaşa, İstanbul, Turkey


Alper Gün Özturna

İstanbul University - Cerrahpaşa Faculty of Forestry, İstanbul,

Turkey


STATISTICAL EDITORS

Emrah Özdemir

İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Forestry, İstanbul,

Turkey (eozdemir@istanbul.edu.tr)


Ersel Yılmaz

İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Forestry, İstanbul,

Turkey (ersel@istanbul.edu.tr)

 

ABSTRACTED / INDEXED / ARCHIVED

Web of Science-Emerging Sources Citation Index (ESCI), Tubitak-Ulakbim TR Dizin, EBSCO Abstracts, DOAJ (Directory of Open Access Journal), CAB Direct, CABI Forestry Abstracts, CABI Forest Products Abstracts, CABI Environmental Science Database, CABI Horticultural Science Database, CABI Soil Science Database, CABI Soils and Fertilizers Abstracts, CABI Plant Genetics and Breeding Database, CABI Plant Genetic and Resources Abstracts, CABI Plant Protection Database, CABI Review of Agricultural Entomology,


Son Güncellenme Tarihi: 07 Mart 2019

Editor Board

Murat Demir;forestry_journal@istanbul.edu.tr ;

Journal Information
  • ISSN: 2602-4039
  • e-ISSN: 2602-4039
  • Period: 2 issues per year
  • Start: 1951
  • Publisher: İstanbul üniversitesi-Cerrahpaşa
  • Country: Iran (Islamic Republic of)
Abstracted / Indexed in

No iimformation yet...