Academy Journal of Educational Sciences
Kapak Resmi
284

Journal Contact

Journal phone:
Journal email:
Journal postage adress:

About Journal

Academy Journal of Educational Sciences [ACJES], eğitim bilimleri ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma ve derleme makalelerinin yayımlandığı hakemli ve uluslararası bir dergidir. Dergi yılda iki kez (Haziran ve Kasım aylarında) yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Makalelerin dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir. Yazarlar, yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayım haklarını ACJES'e devrini kabul etmiş sayılırlar. Dergimizde yayınlanan bütün çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmakta, makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.


ACJES'e Makale Gönderecek Yazarların Dikkatine,

Değerli Yazarlar ve Kullanıcılarımız,

ULAKBİM TR Dizin sistemlerinde uluslararası geçerliliği olan, yazar tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir. Belirli bir standart sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacak olması nedeniyle, TR Dizin’de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir. Bu kapsamda önümüzdeki sayılardan itibaren ACJES'te yayımlanacak makalelerde yazarın/yazarların ORCID bilgilerine yer verilecektir. Bu nedenle ACJES'e makale gönderecek yazarların, https://orcid.org/register adresinden ücretsiz olarak, bireysel ORCID numaralarını almaları ve alınan ORCID numarasını http://dergipark.gov.tr/user/connected_accounts bağlantısını kullanarak DergiPark hesaplarıyla ilişkilendirmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Editor Board

Academy Journal of Eduacaitonal Sciences;info@acjes.com ;

Journal Information
  • ISSN: 2602-3342
  • e-ISSN: 2602-3342
  • Period: 2 issues per year
  • Start: 2017
  • Publisher: Abdullah KALDIRIM
  • Country: Hong Kong
Abstracted / Indexed in

No iimformation yet...