Eskiyeni
Kapak Resmi
114

Journal Contact

Journal phone:
Journal email:
Journal postage adress:

About Journal

Eskiyeni, Anadolu İlahiyat Akademisi'nini tarafından yayımlanır. 

Eskiyeni; Din, Felsefe, Tarih öncelikli olmak üzere Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında gerçekleştirilen akademik çalışmaları yayımlar.

Eskiyeni; araştırma makalesi, çeviri, kitap değerlendirmesi, sempozyum değerlendirmesi ve doktora tez özeti türündeki akademik çalışmaları kabul eder.

Eskiyeni’nin yayın dili, Türkçedir. Ancak yayımlanacak toplam makale sayının %40’ını geçmemek üzere İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Farsça dillerinde de çalışma yayımlanabilir.

Doktora öğrencileri, tek yazar olarak; yüksek lisans öğrencileri ise danışmanları ile birlikte (ilk yazar öğrenci - ikinci yazar danışman öğretim üyesi) kaleme aldıkları çalışmaları dergiye gönderebilirler. Kitap değerlendirmesi türünde, yalnızca doktora derecesine sahip uzmanlarca kaleme alınan çalışmalar incelemeye alınır.

Eskiyeni, 20 Mart ve 20 Eylül tarihlerinde olmak üzere yılda iki kez matbu ve online olarak yayımlanır. 20 Mart tarihli sayı için 1 Ekim - 10 Ocak; 20 Eylül tarihli sayı için ise 1 Nisan - 10 Temmuz tarihleri arasında yazı kabul edilir.Çalışmalardaki atıf ve kaynakça yazımında, İSNAD Atıf Sistemi kullanılmalıdır.

Editor Board

Abdullah Demir;abdillahdemir@hotmail.com ;

Hacı Bayram Mah. Boyacılar Sokak No:14/2 Ulus/Ankara 


Journal Information
  • ISSN: 1306-6218
  • e-ISSN: 2636-8536
  • Period: 2 issues per year
  • Start: 2006
  • Publisher: Anadolu İlahiyat Akademisi
  • Country: Turkmenistan
Abstracted / Indexed in

No iimformation yet...