Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
92

Journal Contact

Journal phone:
Journal email:
Journal postage adress:

About Journal

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (SBAD), 2006 yılında yayına başlayan hem basılı hem elektronik (e-journal) bir sosyal bilimler dergisidir. Dergide yayınlanan tüm yazılar akademik ve bilimsel araştırmalara dayalıdır.

SBAD, tek bir alana hitap eden bir sosyal bilimler dergisi değildir. Sosyal bilimlerin her alanı, tüm zaman ve mekanlar derginin konuları dahilindedir. Bu nedenle modern zamandan tarihin bilinen ilk zamanlarına varıncaya kadar olan kesitte cereyan eden siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik gelişmeler bu dergide kendine yer bulmaktadır.

SBAD, bir dünya dergisidir. Basılı olmasının yanı sıra elektronik bir dergi olması hasebiyle dünyadaki ilgili tüm araştırmacıların kolayca ulaşabildiği bir dergidir. Bununla birlikte yapılacak baskılarla da derginin birer nüshası kütüphanelere, yazarlara ve hakemlere ulaştırılmaktadır.

SBAD, altışar aylık periyotlarla Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanır. 

Editor Board

Dr. Öğr. üyesi Murat Hanilçe;murat.hanilce@gop.edu.tr ;

Journal Information
  • ISSN: 1306-732X
  • e-ISSN: 2564-680X
  • Period: 2 issues per year
  • Start: 2005
  • Publisher: Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Country: Antigua and Barbuda
Abstracted / Indexed in

No iimformation yet...