Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
89

Journal Contact

Journal phone:
Journal email:
Journal postage adress:

About Journal

Hakemli bir dergi olan SPOR VE PERFORMANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (SPD) yayın hayatına 2010 yılından bu yana yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) yayımlayarak devam ederken 2018 yılı itibarıyla yılda 3 (Nisan-Ağustos-Aralık) sayı olarak yayımlanacaktır.

SPD; ULAKBİM tarafından oluşturulmuş olan Sosyal ve Beşeri Bilimler temel konu alanında yer almakta, TUBİTAK Ulusal Veri Tabanları (TR DİZİN), EBSCO ve SOBIAD tarafından taranmaktadır.

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi (SPD), Cilt: 8, Sayı: 2 (Temmuz, 2017) itibariyle elektronik olarak yayınlanmaktadır.

Editor Board

Doç.Dr. Özgür BOSTANCI;bostanci@omu.edu.tr ;

Ondokuz Mayıs üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, SAMSUN

Journal Information
  • ISSN: 1309-5110
  • e-ISSN: 1309-8543
  • Period: 3 issues per year
  • Start: 2010
  • Publisher: Ondokuz Mayıs üniversitesi
  • Country: Burundi
Abstracted / Indexed in

No iimformation yet...