Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
48

Journal Contact

Journal phone:
Journal email:
Journal postage adress:

About Journal

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi yayın hayatına ikinci sayısı ile devam etmektedir. Bilimsel bilginin birikimi ve paylaşımının temel araçları hakemli dergilerdir. Bilimsel bir dergi olarak amacımız; eğitim ve sosyal bilimler alanında olduğu kadar, çeşitli disiplinlerin öğretimi ile ilgili kuramsal çalışma ve uygulama alanında bilgi birikimine katkı sağlamak, kuram ve uygulamacıların ürettiği bilgileri, deneyimleri ve uygulamaları okuyucuya ulaştırmaktır.

Dergimizin diğer amacı ise, Türk kültür coğrafyasında eğitim-öğretim ve sosyal konuların ele alınarak; bu bağlamda her türlü sorunu gündeme getirmek, tartışmak ve çözüm önerileri sunmaktır. Türk Dilini, Türk Kültürünü, Türk Tarihini, Türk Sanat ve Estetiğini kapsayan konuları tema olarak alarak dergimizde araştırmalarınızı yayınlamayı şiar edinen bilimsel bir dergidir. 

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi editörleri olarak, yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin ve hakemlerin kimliklerini karşılıklı olarak gizli tutulduğu, tarafsız ve bilimsel yayın ilkelerine uygun bir süreçte değerlendirileceğini derginin yayın politikası olarak taahhüt ediyoruz. Dergimiz Türk kültür coğrafyasında eğitim- öğretim ve sosyal bilimler alanında bilimsel bilginin niteliğini geliştirmesi için özellikle genç akademisyen ve araştırmacılar için her zaman bilgilendirici, yönlendirici ve destekleyici dönütler vererek Türk kültür coğrafyasının eğitim ve öğretiminde araştırma ve geliştirme kapasitesinin yükselmesine katkı sağlayacaktır.

 Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi editörleri olarak, okuyucu, yazar ve hakemlerimize gelecek sayıda buluşmak dileğiyle saygılarımızı sunarız.

                                                                                     

                                                                                               Dr. ümit POLAT

Editor Board

Dr. Öğr. üyesi ümit POLAT;turksosbilder@gmail.com ; Ömer Halisdemir üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Journal Information
  • ISSN: 2528-9772
  • e-ISSN: 2528-9772
  • Period: 2 issues per year
  • Start: 2016
  • Publisher: Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği
  • Country: Oman
Abstracted / Indexed in

No iimformation yet...