Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
296

Journal Contact

Journal phone:
Journal email:
Journal postage adress:

About Journal

Bolu Abant İzzet Baysal üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 2016 yılında yayın hayatına başlayan Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR), nisan ve ekim aylarında olmak üzere senede iki defa yayımlanan elektronik ve açık erişime sahip hakemli bir dergidir. Derginin yazım kurallarına uygun olduğu editörlerce tespit edilen akademik çalışmalar kör hakem sürecine dahil edilmektedir. Türkçe ya da İngilizce olarak yazılmış makaleler, araştırmalar, derlemeler, çeviriler ve kitap incelemeleri gibi yayınlar hakem değerlendirmesinden sonra uygun görüldüğü takdirde yayına hazır hale getirilmektedir. 


Dergimize gönderilen akademik çalışmalardan değerlendirme ya da yayım sürecinde herhangi bir ücret talep edilmez.

Editor Board

Arş. Gör. Hakan Kürkçüoğlu;hakankurkcuoglu@ibu.edu.tr ;

Journal Information
  • ISSN: 2528-9403
  • e-ISSN: 2528-9403
  • Period: 2 issues per year
  • Start: 2016
  • Publisher: Abant İzzet Baysal üniversitesi
  • Country: Malaysia
Abstracted / Indexed in

No iimformation yet...