SDU International Journal of Educational Studies
Kapak Resmi
45

Journal Contact

Journal phone:
Journal email:
Journal postage adress:

About Journal

Dergi Hakkında
*Dergimiz Nisan sayısı için makale kabulüne başlamıştır.

**Dergimiz ULAKBİM TR dizinine başvuru sürecini başlatmıştır.

***Dergimiz 2019 Nisan sayısından itibaren her makaleye DOI numarası atayacaktır.

****Dergimizde yayınlanan makaleler Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerini sağlamaktadır.

*****Dergimiz DOAJ indeksinde taranmaya başlamıştır.


SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES) yılda iki sayı olarak yayınlanan, uluslararası bilimsel, akademik, hakemli elektronik bir dergidir. Dergimizde bir araştırmayı sonuçlarıyla yansıtan araştırma makaleleri ile bilimsel nitelikleri yüksek sayılabilecek tercümeler, bilimsel gözlem ve derleme yazıları yayınlanır. Hedef kitlesi; eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinde alan ve alan eğitimine dönük araştırmalar yapmakta olan bilim insanları, öğretmen ve öğrencilerdir. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazarlar makalelerinin içeriği ve sonuçları ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenmektedir. 

Abstracting and Indexing: Türk Eğitim İndeksi (TEI), SOBİAD, Index Copernicus, Google Scholar, DRJI, ResarchBib, CrossRef, Scientific Indexing Services, DOAJ

Lütfen dergi ile iletişimde sduijes@gmail.com e-posta adresini kullanınız.

e-ISSN:2148-9068

Editor Board

Yrd.Doç.Dr. Serkan ASLAN;serkanaslan@sdu.edu.tr ; Suleyman Demirel University, Faculty of Education, Isparta, 32260, Turkey

Journal Information
  • ISSN: 2148-9068
  • e-ISSN: 2148-9068
  • Period: 2 issues per year
  • Start: 2014
  • Publisher: Süleyman Demirel üniversitesi
  • Country: Mauritania
Abstracted / Indexed in

No iimformation yet...